nabór2

Floret to broń kolna. Trafienia zadaje się pchnięciem umieszczając koniec broni (tzw. puntę) na polu trafienia.

We florecie obowiązuje tzw. konwencja, czyli pierwszeństwo jednych akcji przed drugimi. Oznacza to, że przy obopólnych trafieniach punkt otrzymuje zawodnik, który wykona „uprzywilejowaną akcję”.

Podstawowe zasady konwencji:
– natarcie jest lepsze niż przeciwnatarcie.
– aby znieść pierwszeństwo natarcia, należy się obronić (wykonać zasłonę i odpowiedź)
– tzw. linia ma pierwszeństwo przed natarciem

 

obrazek

 Ważnym polem trafienia jest cały tułów z podbrzuszem. Nie zalicza się trafień w maskę, nogę czy rękę.

Archiwa