nabór2

W tym roku dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków Miasta Gdańska (74 000 zł) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki (50 000 zł), dla zawodników KS AZS AWFiS zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt sportowy, niezbędny w całym procesie treningowym. W ramach otrzymanych środków Klub zakupił: wiosła, łodzie, klingi, stroje sportowe, ścieżkę gimnastyczną, sprzęt rehabilitacyjny, judogi, bloki startowe, oszczepy treningowe, obuwie sportowe, piłki treningowe, sprzęt pływacki, żagiel klasy laser radial, silnik do pontonu, okładziny oraz siatki do stołów.

Ponadto dla wszystkich zawodników KS AZS AWFiS zakupione zostały jednakowe dresy reprezentacyjne. Dzięki unifikowanym dresom z logo Miasta Gdańska, udział naszych sportowców w zawodach przyczynia się do promocji Miasta Gdańska jako samorządu sprzyjającego rozwojowi sportu.

Składamy serdeczne podziękowania Miastu Gdańsk oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki za przyznane dotacje, gdyż zakupiony za te środki sprzęt sportowy, pomógł naszym zawodnikom osiągnąć wysokie wyniki sportowe we wszystkich kategoriach wiekowych.

Archiwa