Ankieta – Trening podczas okresu kwarantanny

Autor: azs-admin | 7/8/2020
Powrót
Ankieta – Trening podczas okresu kwarantanny

Drodzy Sportowcy,

Wasze zdanie i udział w badaniu są bardzo ważne dla świata sportu.

Zwracamy się z prośbą o udział w ankiecie pt.: Trening podczas okresu
kwarantanny lub ograniczenia ruchu spowodowanego pandemią COVID-19:
Wiedza, opinie i praktyki dorosłych sportowców. Projekt odbywa się we
współpracy z 113 badaczami (w tym naukowcami ze świata sportu) z 6
kontynentów (64 krajów)

Globalnie, pandemia koronawirusa (COVID-19) zmieniła codzienne życie
ludzi. Światowy kalendarz imprez sportowych, rekreacyjnych i
profesjonalnych jest obecnie nie do poznania. Sportowcy nie mieli
dostępu do obiektów treningowych i / lub możliwość opuszczenia swoich
domów (w tym biegania, jazdy na rowerze itp). Niniejszy kwestionariusz
posłuży zbadaniu w jaki sposób nakaz pozostania w domu wpływał (lub ma
wpływ) na praktyki treningu sportowego i jak sportowcy reagują na pandemię.

Link do ankiety (10 min): https://tinyurl.com/y75775dk

Dziękuję 😉