Kawa i temat prawa #1 – Z czego wynikają prawa i obowiązki sportowca ?

Autor: azs-admin | 7/5/2021
Powrót
Kawa i temat prawa #1 – Z czego wynikają prawa i obowiązki sportowca ?

Rozpoczynając cykl dotyczący prawa sportowego należy rozpocząć od podstawowej kwestii, z którą spotykam się mojej praktyce adwokackiej tj. ustaleniem z czego wynikają prawa i obowiązki konkretnego sportowca. 🤔

Zawodnicy stosunkowo często uważają, że ich kontrakt sportowy (📑umowa) jest jedynym aktem, który reguluje ich prawa i obowiązki.

Konsekwencją takiego rozumienia jest – często błędny – pogląd, że przysługują im jedynie te uprawnienia, które są wyraźnie wpisane do ich umowy z klubem. Nie jest to jednak prawda, bowiem zawodnika obowiązują również przepisy powszechnie obowiązujące oraz regulacje danego związku sportowego.

W zależności zatem od podstawy prawnej zatrudnienia umowa będzie regulowana przepisami kodeksu cywilnego (dla kontraktów sportowych opartych na prawie cywilnym) lub przepisami kodeksu pracy (dla kontraktów sportowych opartych na umowie o pracę). To strony (a więc najczęściej klub sportowy oaz zawodnik) mają możliwość wyboru podstawy zatrudnienia, a konsekwencje tego wyboru wpływają nie tylko na treść stosunku łączącego strony, ale również na aspekty ubezpieczeniowe i podatkowe. Oznacza to, że prawa i obowiązki zawodnika nie wynikają nie tylko z umowy, lecz również z przepisów innych ustaw – w tym przede wszystkim z ustaw: kodeksu cywilnego oraz kodeksu pracy.

Przykładowo sportowiec zatrudniony na umowie o pracę (jeśli dotyczy) ma prawo do wielu świadczeń: m.in. określonego wymiaru urlopu, minimalnego wynagrodzenia, norm czasu pracy – i to niezależnie od tego czy zostały one wpisane do samego kontraktu (umowy) czy też nie.

Kontrakty sportowe są ponadto regulowane przez przepisy wewnętrzne poszczególnych światowych oraz europejskich federacji sportowych, a także przez przepisy odpowiedniego polskiego związku sportowego. W praktyce, to właśnie te przepisy mają największy wpływ na brzmienie postanowień umownych pomiędzy zawodnikiem, a klubem sportowym.

Podsumowując należy zauważyć, że:

☕ prawa i obowiązki zawodnika wynikają zarówno z umowy, jak i przepisów powszechnie obowiązujących (m.in. kodeks cywilny oraz kodeks pracy) oraz wewnętrznych przepisów federacji sportowych, polskich związków sportowych i klubów, na mocy ich zasady i regulaminów.

☕ wybór podstawy zatrudnienia, a więc umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, ma wpływ ma treść tej umowy, prawa i obowiązki stron oraz na kwestie podatkowe;

☕przed podpisaniem umowy warto zastanowić się jakie cele chcemy osiągnąć i która z podstaw zatrudnienia będzie najbardziej korzystna.

Za przygotowanie materiału dziękujemy naszemu Partnerowi Matuszak Legal & Sport – Kancelaria Adwokacka dr Michał Matuszak.