Składka członkowska AZS na okres 01.10.2018 – 30.09.2019

Status członka KS AZS AWFiS uzyskuje się po opłaceniu składki w Sekretariacie Klubu AZS AWFiS (ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk). 

PŁATNOŚĆ PRZYJMOWANA WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ !

Warunki ubezpieczenia dostępne na stronie www.azs.pl (http://azs.pl/legitymacje)

Studenci i młodzież powyżej 12 roku życia wybierają legitymację ISIC-AZS.

Nie-studenci legitymację AZS.

Trenerzy i nauczyciele legitymację ITIC-AZS.

a)W przypadku przedłużania ważności legitymacji na r/a 2018/2019 należy dostarczyć legitymację do biura AZS celem naklejenia znaczka.

b)W przypadku wyrobienia nowej legitymacji lub przedłużeniu legitymacji ważnej w r/a 2018/2019, należy przejść na stronę –  http://azs.pl/legitymacje  – wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć wniosek do biura KS AZS AWFiS Gdańsk.

Ważność ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po potwierdzeniu członkostwa w systemie internetowym przez uprawnionego pracownika KS AZS AWFiS.

W trakcie roku akademickiego 2018/2019 nie ma możliwości zmiany wariantu składki ubezpieczenia.

Archiwa