Cudownie przestrzenna i urokliwa twarda plaża Sønderstrand na duńskiej wyspie Rømø to bez cienia wątpliwości najlepsze miejsce do uprawiania landkitingu w Europie. To miejsce do którego chce się wracać i z którego nie chce się wracać. Jeśli tam byłeś / byłaś, wiesz o czym mówimy  Jeśli jeszcze nie – zapytaj tych, którzy byli. Przyjedź raz, a będziesz tu wracać często.

The huge and hard Sønderstrand beach on Rømø island in Danmark is definitely the best place to practice landkiting in Europe. This is a place where you want to come back and from which you do not want to come back home. If you were there, you know what we’re talking about. If not yet, ask those who were. Come once and you will come back often.

Z tego względu wybraliśmy Romo na miejsce finałowych zawodów Surf to Fly Romo Cup 2018, kończących unikatowy w skali świata międzynarodowy cykl Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018 (https://www.facebook.com/surftoflycup/). Innowacyjność wyżej wymienionego projektu zawodów, którego uwieńczeniem będzie event w Danii, tkwi w idei wspólnej klasyfikacji w wyścigach po wyznaczonej trasie (konkurencja Racing) oraz w konkursie skoków (Hang time) pięciu zawodów we wszystkich odmianach kiteboardingu: snowkiting, kitesurfing, landkiting. Cykl ma charakter międzynarodowy: jest realizowanych w trzech krajach: Polsce Czechach i Danii w okresie od stycznia do września 2018 roku.

It’s the reason why we chose Rømø as the spot for the final stage of unique international series Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018 (https://www.facebook.com/surftoflycup/). Innovation of this contest series project is in the idea of ​​common classification in all terrain kite sports variants: snowkiting, kitesurfing and landkiting, in two categories: Race and Hangtime. The series has an international character: there are 5 events, placed in 3 countries: Poland, Czech Republic and Denmark, from January to September 2018. Riders of all countries are invited.

 

Nikt wcześniej na świecie nie wpadł na pomysł i nie zrealizował projektu pokazania kiteboardingu – najnowszej i najbardziej widowiskowej klasy żeglarstwa (od 14.05.2018 ze statusem sportu olimpijskiego) we wszystkich jego odmianach  w zakresie zawodów rozgrywanych w kilku krajach przez blisko 10 miesięcy. Robią to Polacy a finałowe zawody rozgrywamy w Danii.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą zawodów jest szkoła kiteboardingu Surf to Fly (https://www.facebook.com/surftofly) –jedyna polska szkoła organizująca systematycznie zawody zarówno w kitesurfingu jak i snowkitingu od roku 2013, we współpracy od 2016 roku z International Snowkiting Federation.

 

 

Współorganizatorem finałowych zawodów w Danii Surf to Fly Romo Cup 2018 jest grupa pasjonatów oraz propagatorów landkitingu w Polsce i za granicą Kite4fun.pl. 

The main organizer and initiator of the competition is the Surf to Fly kiteboarding school (https://www.facebook.com/surftofly) – the Polish kiteschool that organizes both kitesurfing and snowkiting competitions since 2013, in cooperation with the International Snowkiting Federation since 2016.

Kite4Fun.pl is a co-organizer of Surf to Fly Romo Cup 2018 – They are a group of enthusiasts and propagators of landkiting and snowkiting in Poland and abroad for many years.

 

Surf to Fly Romo Cup 2018 zostaną rozegrane w jeden dzień pomiędzy 22 a 29.09.2018 na plaży Sønderstrand. Informacja o dokładnym terminie zawodów zostanie podana na stronie zawodów surftoflycup.com oraz na fb zawodów: https://www.facebook.com/surftoflycup/ najpóźniej dwa dni przed eventem do godz. 20.00. 

Z kolei przez cały tydzień od 22 do 29.09. na plaży Sønderstrand będzie możliwość testowania najnowszego sprzętu od firm Peter Lynn i Hq4 dzięki życzliwości Kite4fun.pl. 

All competitions of Surf to Fly Romo Cup 2018 will be played during one day, chosen between 22 and 29/09/2018, on the Sønderstrand beach. Information on the exact date of the competition will be announced on the competition website surftoflycup.com and competition fb fanpage: https://www.facebook.com/surftoflycup/ at least two days before the contest, until 20:00.

Thanks to Kite4Fun.pl, during the whole week from 22 to 29/09 You will be able to test the latest equipment from Peter Lynn Kiteboarding and HQ4.

 

Będziemy wspólnie cieszyć się jazdą na kite mountainboardach i kite buggies w międzynarodowej grupie pasjonatów landkitingu oraz prowadzić dla chętnych szkolenia z buggykitingu oraz kitelandboardingu. Udostępnimy również wypożyczalnię kite mountainboardów oraz kite buggies. Rezerwacje lekcji oraz sprzętu do wypożyczenia prosimy kierować najpóźniej do dnia 20.09.2018 drogą mejlową: info@surftofly.com lub telefonicznie: 663034820.

 

 

The main organizer and initiator of the competition is the Surf to Fly kiteboarding school (https://www.facebook.com/surftofly) – the Polish kiteschool that organizes both kitesurfing and snowkiting competitions since 2013, in cooperation with the International Snowkiting Federation since 2016.

Kite4Fun.pl is a co-organizer of Surf to Fly Romo Cup 2018 – They are a group of enthusiasts and propagators of landkiting and snowkiting in Poland and abroad for many years.

All competitions of Surf to Fly Romo Cup 2018 will be played during one day, chosen between 22 and 29/09/2018, on the Sønderstrand beach. Information on the exact date of the competition will be announced on the competition website surftoflycup.com and competition fb fanpage: https://www.facebook.com/surftoflycup/ at least two days before the contest, until 20:00.

Thanks to Kite4Fun.pl, during the whole week from 22 to 29/09 You will be able to test the latest equipment from Peter Lynn Kiteboarding and HQ4.

W ramach zawodów zostaną rozegrane 2 konkurencje:

1. Racing – wyścigi po wyznaczonej trasie (2 trasy: pod wiatr/z wiatrem oraz w półwietrze)

Klasyfikacja będzie przeprowadzona w dwóch kategoriach:

Kite mountainboard

Kite buggy

 

2. Hang time – konkurs skoków

Klasyfikacja open

 

Freestyle jam session

Dodatkowo poza formułą zawodów planujemy  przeprowadzić pokaz ewolucji freestyle. Zapraszamy do udziału najbardziej doświadczonych zawodników w ewolucjach powietrznych.  Chęć udziału w pokazie prosimy zgłaszać na mejla info@surftofly.com. W trakcie pokazu pozostali uczestnicy będą oceniać ewolucje zawodników a najlepsze trzy osoby zostaną nagrodzone. Cały pokaz zostanie uwieczniony z kamer naziemnych oraz z drona.

 

Program zawodów*

8.00 do 9.30. – rejestracja zawodników na plaży Sønderstrand w biurze zawodów (namiot Peter Lynn)

10.00. – oficjalne otwarcie zawodów i skippers meeting  (uczestnictwo obowiązkowe), biuro zawodów

11.00. -14.00 – rozgrywanie konkurencji Racing Kite mountainboard/ kite buggy

14.00 – 15.00 – przerwa na obiad

15.00 – 16.00 – rozgrywanie konkurencji Hang Time

16.00 – 16.30 – Freestyle jam session

19.00 – grill party, miejsce zostanie podane na skippers meeting

12.00 – następny dzień – oficjalne zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród,  plaża Sønderstrand, przed namiotem firmy Peter Lynn

  • Program może ulec zmianie pod wpływem zmian pogodowych.

Wszystkich uczestników zawodów obowiązują kaski ochronne. Zalecamy również używanie ochraniaczy na łokcie i kolana.

 

Regulamin Romo Cup 2018

Formularz zgłoszeniowy Romo Cup 2018

 

Wpisowe: (płatne przy rejestracji w biurze zawodów) 70 zł lub 15 Euro

Wszyscy uczestnicy zawodów w ramach wpisowego otrzymają unikatowe czapki od firmy Loman oraz koszulki cyklu Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018.

Do wygrania będzie m.in. najnowszy bar Commander od firmy Peter Lynn.

 

As part of the competition, 2 events will be played:

1. Race Contest – racing along a designated route (2 routes: upwind/downwind and in the half-wind). The race will be classified separately in two categories:

Kitelandboarding
Buggykiting

2. Hang time – jumping competition in open classification – You may choose ATB or a kitebuggy

Freestyle jam session

In addition to the competition formula, we plan to conduct a demonstration of freestyle evolution. We invite experienced riders to show their possibilities. If you want to participate in the show please report to info@surftofly.com. During the show, the other participants will evaluate the evolution of the competitors and the best three of them will be rewarded.

The whole contest will be filmed from ground and from the drone.

Competition agenda

8.00 to 9.30. – registration of competitors on the Sønderstrand beach at the competition office (Peter Lynn tent)

10.00. – official opening of the competition and skippers meeting (obligatory for riders), in the competition office

11.00. -14.00 – Race contest – kitelandboarding and kitebuggies

14.00 – 15.00 – lunch break

15.00 – 16.00 – Hangtime contest

16.00 – 16.30 – Freestyle jam session

19.00 – barbecue party, the place will be announced on skippers meeting

12.00 – next day – official closing of the competition, result sannouncement, prizes distribution – on the Sonderstranden beach

The program may change due to weather forecast.

All competitors must have protective helmets. We also recommend using elbow and knee protectors.

Competition fee: (during registration in the competition office) 70 PLN / 15 EUR

 

Noclegi

Przyjezdnych gości w razie chęci skorzystania z pomocy przy organizacji noclegów na wyspie Romo zapraszamy do kontaktu z ekipą Kite4fun.pl.

Nr tel. (+48 535 290 535 )

E-mail: sklep@kite4fun.pl

 

Archiwa