Skład  Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego KS AZS AWFiS Gdańsk

na kadencję  2016-2020

Lp

Imię i Nazwisko

Funkcja/dyscyplina

1

Waldemar Moska

Prezes

2

Wiesława Toczyńska

Dyrektor

3

Tomasz Surowiec

Wiceprezes

4

Piotr Sawicki

Gimnastyka

5

Cezariusz Piórczyk

Żeglarstwo

6

Tomasz Frołowicz

Członek Zarządu

7

Rafał Zakrzewski

Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

  • Andrzej Rybak
  • Leszek Walczak

Sąd Koleżeński:

  • Maciej Łasicki
  • Grzegorz Skoczko

 

Archiwa