Zarząd

Waldemar Moska

Prezes

Tomasz Tomasik

Wice-Prezes

Wiesława Toczyńska

Dyrektor

Bartosz Gajek

Członek Zarządu

Eugeniusz Grabowski

Członek Zarządu

Cezariusz Piórczyk

Członek Zarządu

Marcin Gorczyca

Członek Zarządu

Michał Rychlicki

Członek Zarządu

Piotr Sawicki

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Marcin Dornowski

Przewodniczący Komisji

Dominik Duda

Członek Komisji

Weronika Siemieniuch

Członek Komisji

Sąd Koleżeński

Aldona Zawalska

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

Kamil Hulbój

Członek Sądu Koleżeńskiego

Adrian Zajkowski

Członek Sądu Koleżeńskiego