Nowy Statut Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk!

Autor: Krzysztof Gostomczyk | 26 września 2023
Powrót
Nowy Statut Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk!

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk jednogłośnie przyjęło uchwałę, która wprowadza nowy Statut Klubu.

Uporządkowanie najważniejszych dokumentów regulujących działalność Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju instytucjonalnego.

Uchwalenie nowego Statutu Klubu jest wypełnieniem kolejnych założeń misji, określonej przez nas na początku naszej działalności. Jestem dumny, że jesteśmy jednością i wspólnie budujemy społeczność, która chce dobra dla naszego Klubu. Droga do medali najważniejszych imprez krajowych i międzynarodowych wiedzie również przez podnoszenie standardów organizacyjnych do otaczających nas realiów, a to właśnie udało nam się zrobić, co mnie bardzo cieszy! – powiedział na temat nowego Statutu Klubu prezes Leszek Blanik.

Nowy Statut Klubu i jego jednogłośne uchwalenie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu KS AZS AWFiS Gdańsk, oznacza, że cały Klub chce iść w kierunku rozwojowym.

Dzięki takim ruchom Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk zmienia się zarówno w środku, jak i na zewnątrz, a ten ważny krok – opracowanie na nowo dokumentów fundamentalnych Klubu, które stanowią o tożsamości organizacji, pociąga za sobą jeszcze większe przyspieszenie procesu naszej transformacji. Dziękuję Prezesowi i Członkom Klubu za zaufanie, klubowemu Zespołowi ds. Statutowych, Sekretarzowi Generalnemu oraz Działowi Organizacyjnemu Akademickiego Związku Sportowego, jak i Mecenasowi Michałowi Matuszakowi, który wspierał pracę naszego Zespołu. Proces związany z opracowaniem Statutu jest zwieńczeniem pewnego etapu prac, który był czasochłonny, ale też rozwijający. Cieszę się, że konsekwentnie i wspólną drogą dążymy na szczyt! – skomentował dyrektor Maciej Szafran.

Nowy Statut wejdzie w życiu po zarejestrowaniu go w Krajowym Rejestrze Sądowym.