Sekcja Szermierka

Powrót

Kierownik Sekcji

Łukasz Szymański

Email

szermierka@azsawfis.pl

Telefon kontaktowy

790 404 860

Sekcja szermiercza klubu AZS-AWFiS Gdańsk specjalizuje się we florecie szkoląc młodzież i dorosłych, obecnie od kategorii juniora (17 lat) wzwyż do kategorii seniora oraz w szpadowej prężnie działającej i rywalizującej grupie weteranów.

Współpracujemy także z wybitnym klubem szkolnym ATENA pozyskując młodych ambitnych adeptów.

Nasza sekcja posiada wieloletni dorobek medalowy z aren zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Wychowujemy i szkolimy na światowym poziomie.